yükleniyor..
 
 
C# String işlemleri

"String işlemleri" ile ilgili 5 yazı bulundu.

Word dosyasından okuma

Word dosyasından satır satır veri okumayı sağlayan methodumuz;

!Read_Doc!

devamı..

Excel'den DataSet'e

Merhaba, bu yazımda bir Excel dosyasında kullanılan her bir çalışma sayfasını ayrı ayrı DataTable'lara kaydedip sonra bu DataTable nesnelerini bir DataSet nesnesinde toplayacağım. Daha sonra bu DataSet içerisindeki DataTable nesnelerini döngü içerisine alalım.

devamı..

Regular expression

Karakterlerin Anlamları :

Karakter Tanım
\ Kendinden sonraki karakteri özel karaktere dönüştürür veya tam tersini yapar. Örnek: "n" karakter "\n" yeni satır. "(" parantez "\( " karakter
^ Metin basini ifade eder.
ÖRNEK: ^Cagatay Kartal -> String'in basinda "C" olup olmadığını kontrol eder.
ÖRNEK: ^(Cagatay) Kartal. -> String'in basinda "Cagatay" olup olmadığını kontrol eder.
$ Metin sonunu ifade eder. Örnek:Regx$ satır "Regx" karakterleriyle bitmek zorunda
* Kendinden önceki karakterin yada string in hiç olmaması yada istediği sayıda olmasını sağlar. Örnek: "zo*" deseni "z" veya "zoo" ile eşleşir.
+ Kendinden önceki karakterin bir yada daha fazla olmasını zorunlu kılar. Örnek: "zo+" deseni "zoo" ile eşleşir ama "z" ile eşleşmez.
? Kendinden önceki karakterin olması yada olmamasını sağlar, 0 yada 1 kere. Örnek: "a?ve?" deseni "never" in içindeki "ve" ile uyar. .
. Metin içerisinde bir karakterin olup olmadigini kontrol eder. "." nin oldugu yerde en fazla bir karakter olabilir.
() şeklindeki normal parantezler içine alınan ifadeler tek bir karaktermiş gibi işlenir. Bir grubu oluşturur.
x|y x veya y iki sininden biriyle eşleşir. Örnek: "z|wood" deseni "z" veya "wood" ile eşleşir. "(z|w)oo" deseni "zoo" veya "wood" uyar.
{n}
Kendisinden önce gelen karakterin {} içinde yazildigi sayida tekrar edecegini belirtir.
ÖRNEK: (Cagatay){2} -> CagatayCagatay
{n,} n negatif olmayan integer değer olabilir ve önünde ki karakteri n kere tekrar ettirir. Örnek: "o{2,}" deseni 2 ve daha fazla "o" içeren harflere uyar "foooood" gibi. "o{1,}" deseni "o+" "o{0,}" deseni "o*"
{n,m} n ve m negatif olmayan integer değeri alır. Önündeki harf en az n kere en fazla m kere tekrar edebilir. Örnek: "o{1,3}" deseni "fooooood" kelimesinde ki ilk üç "o" ile eşleşir. "o{0,1}" deseni "0?" desenine eşittir.
[xyz] xyz karakterlerinden bir tanesi uyması yeterli. Örnek: "[abc]" desenin "plain" kelimesine "a" dan dolayı uyar.
[^xyz] xyz karakterleri hariç bütün karakterler ile eşleşir.
[A-Z] Herhangi bir büyük harf.
[^A-Z] Büyük harf harici karakterler
[a-z] Herhangi bir küçük harf.
[0-9] Herhangi bir rakam. Eşiti [1234567890]
[^m-z] m ve z arasındaki karakterlerin dışındaki karakterlerle eşleşir.
\b İfadenin önünde veya arkasında sınırlayıcı (boşluk gibi) karakterleri sınır olarak kabul eder."\beli\b" önünde ve arkasında boşluk olan "eli" ifadesini ile eşleşir.
\B \B karakteri sınırlandırma olmayan durumu belirtir.
\d Sayısal karakter. "[0-9]" desenine eşittir.
\D Sayısal karakter hariç. "[^0-9]" desenine eşittir.
\n Yeni satır karakteri
\r Satır başı karakteri
\s Boşluk , boşluk, tab benzeriyle eşleşir. "[ \f\n\r\t\v]" eşittir
\S Boşluk içermez. "[^ \f\n\r\t\v]" desene eşittir
\t Tap karakter
\v Dik tab karakter
\w Herhangi bir kelime ile eşleşir. "[A-Za-z0-9_]" desenine eşittir.
\W Herhangi bir kelime ile eşleşmez. "[^A-Za-z0-9_]" desenine eşittir.
\n Yeni satır karakteri
devamı..

Dizindeki dosyalara erişme

C# ile bir dizindeki dosyalara erişme ve okumak için ilk önce using System.IO; kütüphanemizi ekleyelim.

Bir dizin içerisindeki dosyaları lislemek için Directory.GetFiles methodunu kullanırız.

> Örneğin : string[] filePaths = Directory.GetFiles(@"c:\ProjeDosyalari\");

devamı..

Linq ile xml kullanımı

XML, çeşitli platformlarda yazılmış uygulamaların verilerini almamıza veya onlara veri göndermemize yardımcı olan basit bir yapıdır. Ayrıca veritabanı kullanmadan kategorileme mantığı ve rss için sık kullanılan bir yöntemdir.

devamı..
Site içinde ara
Son yazılar
Tavsiye edilenler